Mijn ervaringen met Android developement.

Ik ben bezig een Android-app te (her)bouwen naar de laatste stand van zaken op Android-ontwikkelgebied. Het leek me leuk om mijn ervaringen daarmee te beschrijven en hier te verzamelen. Hieronder een opsomming van die ervaringen:

Deel 1 - achtergrond

Deel 2 - Room

Deel 3 - RetroFit